Bent u in blijde verwachting dan kunt u zich aanmelden bij een verloskundige in de buurt. De verloskundige brengt samen met de toekomstige ouder(s) de situatie in kaart wat betreft werk, gezondheid en persoonlijke wensen. Verwachtingen worden over en weer afgestemd en er wordt een persoonlijk plan gemaakt voor de zwangerschap. Hoe dit werkt wordt helder beschreven op: zwanger intake .

De begeleidende rol van de verloskundige bestaat uit het uitvoeren van controles om de gezondheid van moeder en kind te monitoren en het geven van adviezen en voorlichting. De verloskundige controleert de bloeddruk en onderzoekt de buik en de baarmoeder. Tevens kunnen verloskundigen, als de ouder(s) dit willen, een prenatale screening van het kindje uitvoeren om te kijken of er afwijkingen zijn.

 

Een verloskundige kiezen

Een verloskundige kiezen doet u vaak maar één keer en de keuze is vaak persoonlijk. Verloskundigen in Nederland hebben minimaal een opleiding verloskunde op HBO niveau met goed gevolg afgelegd. Het niveau in verloskundige is hoog in Nederland, u bent over het algemeen in goede handen. Wij zetten hieronder enkele tips die u kunnen helpen met de keuze van een verloskundige op een rijtje.

U kunt bij de keuze van een verloskundigenpraktijk voor de zekerheid controleren of deze is aangesloten bij de KNOV, bij de beroepsvereniging van Echoscopisten (BEN) en u kunt het raadplegen.

Bij de meeste verloskundigenpraktijken werken meerdere verloskundigen. Dat is prettig omdat er een achterwacht is voor het moment suprême van de bevalling. Je weet alleen niet 100% zeker wie uiteindelijk bij je bevalling aanwezig kan zijn.

 

Wilt u meer weten?

Over de zwangerschap en bevallen zijn vele tijdschriften en boeken volgeschreven. Voorbeelden van tijdschriften (digitaal en/of op papier) zijn: Baby op Komst, Wij en Ouders van nu. Op websites van verloskundigen is ook heel veel informatie te lezen over zwanger zijn en bevallen. Verloskundigen kunnen zich aansluiten bij een branchevereniging zoals de KNOV: (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) : klik hier voor meer info . Om in het kwaliteitsregister van verloskundigen te worden opgenomen moet de verloskundige voldoen aan bepaalde criteria zoals 10 uur per week werken als verloskundige, het doen van nascholing (deskundigheidsbevordering) en zich houden aan de (ethische) normen van de beroepsgroep. Op de website van een verloskundige praktijk staat vermeld bij welke branchevereniging de verloskundigen zijn aangesloten. Per regio kunnen de aangesloten verloskundigen opgezocht worden op de website van de KNOV, door te zoeken op postcode.