3 Oorzaken van fouten in medische interpretatie

Wat medische interpretatie betreft, kan men ervan uitgaan dat het alleen een woord hoort en interpreteert in een andere taal die vereist is, nee, het medische veld is te technisch als het gaat om het bieden van tolkdiensten voor artsen en patiënten, omdat het allemaal...